Nordic Group OÜ on  1999. aastal loodud tootmisettevõte, mis tegeleb kemikaalide tootmise, pakendamise ning müügiga Kiiul, Kuusalu vallas.   

Suurimateks toodeteks on autode klaasipuhastus- ja jahutusvedelikud.

Sihtturgudeks on kujunenud Skandinaavia ja Baltimaad.

OÜ Nordic Group omab suuri tootmisvõimsusi vedelike pakendamiseks.

Suudame pakendada erinevaid kemikaale ja valmistisi alates 1/2 liitrisest pudelist ja lõpetates 200 liitrise vaadi või 1000 liitrise konteineriga. 

Oleme valmis allhanke korras pakkuma pakendamisteenust teistele keemiatoodete valmistamise ja pakendamisega tegelevatele ettevõtetele.   

Omame kemikaalide vastuvõtuks ja säilitamiseks 270 000 liitrist mahutiparki ja piisavalt pinda valmistoodete ladustamiseks. 

Kvaliteetse tulemuse tagavad täisautomaatsed pakkeliinid ja pikaajaline kogemus.


    • Ettevõtte digitaliseerimise teekaarti koostamise projekt viidi ellu märts kuni juuni 2024.a. Projekti käigus hinnati ettevõtte Nordic Group OÜ digitaalset   hetketaset ja käsitleti arenguvajadusi. Töö tulemusena valmis teekaart koos lähema 3 aasta tegevuskavaga ja mõjuhinnanguga ettevõttele.     Projekt oli tulemuslik ja eesmärk täideti: ettevõttele on koostatud hea tava nõuetele vastav digitaalne teekaart.                                                                                                       
      Projekti toetas Euroopa Regionaalarengu   Fond summas 5985 eurot.